Giáo Dục

Nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn chưa cho sinh viên đi học lại

Các trường Đại học Thương nghiệp, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì dạy học trực tuyến cho sinh viên toàn trường trong một số khóa học.

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nửa đầu tháng 4, sinh viên vẫn học trực tuyến. Tuy nhiên, ngày 8/4, học viện đã thông báo cho sinh viên tham gia học mở các lớp khóa 66, kể từ ngày 18/4.

Sinh viên khóa 66 có thời khóa biểu các học phần Giáo dục Quốc phòng để học tập, rèn luyện, ăn, ở tại KTX. Sinh viên các lớp khác sẽ tiếp tục học trực tuyến cho tới lúc có thông báo mới.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở lại trường thực hành, giờ học lý thuyết vẫn được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Ảnh: HAUI.

Đối với sinh viên khóa chính quy K57, chương trình liên kết quốc tế năm thứ nhất và năm thứ hai, một số lớp cao học tại trường, Hiệu trưởng phân công giảng viên dạy lớp căn cứ vào tình hình thực tiễn từng tuần (Số giảng viên và sinh viên là F0, F1) chủ động và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy thích hợp và thông báo cho học viên trước lúc khai trường ít nhất một ngày. Theo thông báo của trường Đại học Thương nghiệp ngày 17/3, sinh viên các khóa K55, K56 hệ đại học chính quy, hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2, năm 3 chương trình liên kết quốc tế, một số lớp cao học học trực tuyến cho tới lúc kết thúc học kỳ II năm học 2021-2022.

Trước đó, ngày 9/2, tức là sau Tết Nguyên đán, nhà trường thông báo kế hoạch dạy học tập trung. Theo đó, sinh viên năm 1, năm 2 hệ liên kết quốc tế; sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất (K57), năm thứ 4 (K54); Một số lớp cao học khóa 27 sẽ tựu trường từ ngày 21 tháng 2. Việc giảng dạy trực tiếp cho sinh viên và các sinh viên còn lại sẽ được vận dụng từ ngày 7/3.

Tuy nhiên, tới ngày 24/2, theo tình hình dịch bệnh (số ca mắc bệnh Covid-19 trong sinh viên), Nhà trường quyết định tạm ngừng tiếp thu sinh viên khóa K55 và K56 vào đại học chính quy, hệ vừa học vừa làm. , liên thông, văn bằng 2 tựu trường từ ngày 7/3.

Ngày 4/4, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tựu trường với các khóa học thực hành ngay trước Tết Nguyên đán. Giảng đường vẫn đóng cửa.

Theo thông báo ngày 23/3, từ ngày 4/4, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức dạy trực tiếp cho tất cả các lớp thuộc khóa 15 và các lớp đăng ký cùng khóa 15; khóa 16, đại học liên thông thứ 16 tại Hà Nam; các khóa sinh viên đại học.

Sinh viên đại học khóa 13 và các học viên đăng ký cùng khóa 13 làm đồ án / luận văn tốt nghiệp theo kế hoạch, học trực tuyến nội dung lý thuyết. Với nội dung thực hành, học viên học theo kế hoạch đã được khoa / trung tâm thông báo.

Tương tự, sinh viên khóa 16 hay cùng khóa 16 ở Hà Nội học lý thuyết trực tuyến, thực hành theo kế hoạch của khoa.

Nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn chưa cho sinh viên tựu trường

Đối với hệ cao đẳng khóa 14 và các môn đăng ký cùng khóa 14, từ ngày 4/4 tới ngày 17/4, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến cho tất cả các lớp, học trò chuyển sang học tập trung từ ngày 18/4.

Tại Đại học Công đoàn Hà Nội, trước Tết Nguyên đán, trường đã thông báo cho sinh viên chuyển sang học trực diện từ ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, tới ngày 21/2, trường cho sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba vào học. tiếp tục nghiên cứu trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương.

Ngoài ra, tới nay Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vẫn duy trì hình thức giảng dạy trực tuyến.

Theo Zing


Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn chưa cho sinh viên đi học lại

Video về Nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn chưa cho sinh viên đi học lại

Wiki về Nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn chưa cho sinh viên đi học lại

Nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn chưa cho sinh viên đi học lại

#Nhiều #trường #đại #học #ở #Hà #Nội #vẫn #chưa #cho #sinh #viên #đi #học #lại

[rule_3_plain]

#Nhiều #trường #đại #học #ở #Hà #Nội #vẫn #chưa #cho #sinh #viên #đi #học #lại

[rule_1_plain]

#Nhiều #trường #đại #học #ở #Hà #Nội #vẫn #chưa #cho #sinh #viên #đi #học #lại

[rule_2_plain]

#Nhiều #trường #đại #học #ở #Hà #Nội #vẫn #chưa #cho #sinh #viên #đi #học #lại

[rule_2_plain]

#Nhiều #trường #đại #học #ở #Hà #Nội #vẫn #chưa #cho #sinh #viên #đi #học #lại

[rule_3_plain]

#Nhiều #trường #đại #học #ở #Hà #Nội #vẫn #chưa #cho #sinh #viên #đi #học #lại

[rule_1_plain]

Phân Mục: Giáo Dục
Nguồn: Xây Dựng Gia Đình

#Nhiều #trường #đại #học #ở #Hà #Nội #vẫn #chưa #cho #sinh #viên #đi #học #lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button